עיקול צד ג' על הרכב
משחלפו מניין הימים הקבוע ע"פ חוק מהמצאת האזהרה לחייב, ניתן להגיש בקשה מנהלתית לעיקול רכב. כיצד ידוע לזוכה מהו מס' הרכב של החייב? והאם יש בכלל רכב בבעלותו? ע"כ ניתן לבצע עיקול צד ג' במשרד הרישוי לפי מס' זהות של החייב, העיקול נשלח למחשבי משרד הרישוי אשר מנפיקים תשובה לאחר 2 ימי עבודה, ובתיק ההוצל"פ מופיע מס' הרכב של החייב וכן כל הפרטים הרלוונטיים על הרכב, כגון מס' בעלים קודמים, שנת ייצור, מי היה הבעלים הקודם של הרכב, מהם העיקולים אשר מוטלים על הרכב, וכן האם הרכב משועבד במסגרת מימון של בנק או גורם אחר.
 
שיעבוד על הרכב
ככול והרכב כאמור משועבד לגורם אחר, והשעבוד נרשם במשרד הרישוי, או ברשם המשונות, יש לבדוק עם הגורם המשעבד, האם אינו מתנגד להליך מימוש העיקול על הרכב. ככל והבנק עומד על דעתו כי החוב של החייב משמעותי, וכי הזכות בידו לממש את השעבוד, כאן תסתיים פעולת מימוש הרכב, אך במקרה בו המשעבד אינו מתנגד לתפיסת  הרכב, נמשך ההליך כרגיל.
לאחר הטלת העיקול פתוחה הדרך לפעול בשני דרכים.
1. כינוס נכסים על הרכב, בו מתמנה ב"כ הזוכה להיות כונס נכסים של הרכב, וככזה עליו לפעול לרשום את הכינוס במשרד הרישוי, ולמכור את הרכב ע"פ החוק והנהלים הקבועים.
2. תפיסת הרכב. במקרה זה ניתן צו על תפיסת הרכב ע"י קבלן ההוצל"פ לאחר תפיסת הרכב, הוא נלקח למחסני נעמן, שם נמכר ללא כל התערבות נוספת של ב"כ הזוכה.
 
ההבדלים בין 2 הדרכים
על קצה המזלג יאמר כי כינוס נכסים מתאים בעיקר למשרד עורכי דין אשר תופס מס' רכבים בשבוע, ואז ההוצאות הרבות הכרוכות בהליך כינוס הנכסים מתחלקות בין מס' רכבים, ובכך ההליך יוצא נשכר. או במקרה בו שווי הרכב עולה על 200,000 ₪ אז הליך כינוס הנכסים נהפך לכדאי, אך במאמר המוסגר יצוין כי מעטים החייבים המחזיקים רכבים בשווי כזה....
מנגד הליך של תפיסת רכב מתאים לכל יתר המקרים, בו מסתיים תפקידו של עורך הדין בביצוע הצו, והתמורה עבור תפיסת הרכב, נכנסת אוטומטית לתיק ההוצל"פ אחרי כ 3 חודשים.
 
ריבוי עיקולים על הרכב
באם רשומים על הרכב עיקולים נוספים יש לקחת בחשבון שהכסף שיתקבל ממכירת הרכב יתחלק בין כל המעקלים השונים שרשומים ברכב, וזאת כמובן לאחר החזר של הוצאות התפיסה לגורם שמכר את הרכב. לכן בטרם נוקטים פעולות אלו יש להתייעץ עם המוציא לפועל שיבדוק את מחיר הרכב, ומה הכספים שיישארו לאחר מכירת הרכב, בהתחשב בכך שהמכירה של הרכב באמצעות ההוצל"פ מפחיתה מערכו האמיתי.
 
תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 סעיף 51 
     א. ביקש זוכה תפיסת רכב, יצרף לבקשת התפיסה דין וחשבון עיון מרשם המשכונות לפי מספר הרכב; היה החייב חברה בעירבון מוגבל יצורף דין וחשבון רשם החברות המכיל רישום שעבודים.....
 
מכירת הרכב או שחרורו
כך או כך, לרוב הרכב לא נמכר, והחייב מגיע לפדות את שווי הרכב, או לסגור את תיק ההוצל"פ תמורת שחרור הרכב ממגרש ההוצל"פ, לכן לאחר ביצוע התפיסה (או בשעת הביצוע) נוצר קשר עם משרד עורכי הדין, ומשולמת תמורת הרכב, והוא חוזר לבעליו. במצב זה מתווסף לחייב הוצאות נוספות בגין התפיסה, האחסון, וביטול העיקול, המוערכים בשווי של כ 4000 ₪
בכ"מ במידה והחייב לא יסדיר את חובו תוך 14 יום מתפחסת הרכב, הליך כינוס הנכסים יכנס לפעולה והרכב יימכר.
 
מנהג בעלים
ישנם חייבים אשר נעזרים במקורבים אליהם, על מנת לרשום את הרכב הנמצא בבעלותם ובשימושם על שמם באופן שיאפשר לחייב לעשות שימוש ברכוש, וזאת מבלי שבעלי החוב יוכלו לפעול כנגד רכוש זה. במקרה כזה, ובניגוד לדעה הרווחת, עומדת לרשות בעל החוב האפשרות להוכיח כי החייב עושה ברכוש "מנהג בעלים". ובמצב זה חוקר פרטי מבצע מעקבים אחרי החייב במטרה להוכיח כי הוא עושה שימוש קבוע ברכב שאינו רשום על שמו. לאחר איסוף הממצאים, בעל החוב ו/או בא כוחו, פונים לראש הוצאה לפועל בבקשה לעקל את הרכב, אף שאינו רשום על שם החייב. הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל, רשאי לפנות בתביעה אל בית המשפט המוסמך לעניין הבעלות ברכב.
 
סיכום
לסיכום, הליך עיקול ותפיסת הרכב, הינו אחד מההליכים המשמעותיים בהליכי ההוצל"פ שכן עסקינן בפגיעה בפרטיות של החייב, ולעיתים פגיעה אנושה במקור לחמו. לכן משנפתח תיק הוצל"פ כנגד החייב יש להיערך בהתאם לפעולה זו.
ניתן לקרוא עוד באתר  www.yw-law.co.il
 
הכותב הינו בעלים של משרד עורכי דין יוסף ויצמן. תחומי פעילות בתחום האזרחי, ההוצל"פ, מזונות, ודיני שטרות. ראש ועדת ההוצל"פ של מחוז תל בלשכת עורי הדין, מרצה במכללה האקדמית אונו בתחום ההוצל"פ, וכן מרצה בלשכת עורכי הדין.
 
יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.