כלל ידוע הוא, תיק הוצאה לפועל ללא מסירה של האזהרה לחייב, נמשל הוא כגוף ללא נשמה.
 
הליכי הוצל"פ אינם מתחילים מרגע פתיחת תיק ההוצל"פ, אלא מרגע מסירת האזהרה לחייב. את המסירה יש לבצע אישית לידי החייב, אך ישנם פתרונות נוספים למסירה, כגון "מסירה בהדבקה". וההבדלים ביניהם, סוג ואיכות הפעולות אותם ניתן לנקוט רק בשעה שיש מסירה מלאה בתיק.
 
החוק נותן לחייב פרק זמן של 21 או 30 יום בטרם ינקטו הליכים נגדו, הסיבה בה ניתן פרק זמן ארוך לחייב לאחר מסירת האזהרה ובטרם ינקטו נגדו הליכים כאמור, היא מחד מתן הזדמנות לחייב להסדיר את החוב בטרם ינקטו הליכים קשים נגדו, ומאידך התארגנות משפטית נאותה להתגונן כנגד תיק ההוצל"פ ולהביא את טענותיו השונות להכרעה שיפוטית מתאימה.
 
לעיתים קרובות מנצל החייב את השהות הארוכה שניתנה לו בטרם ננקטים הליכים נגדו, ועד שהוא מקבל את האזהרה בתיק ההוצל"פ הוא דואג לרוקן את כל נכסיו מתוכן, ולהבריח נכסים אל מקומות אשר הזוכה לא יוכל לשים את ידו עליו. אין ספק שפרק זמן של 30 יום מרגע מסירת האזהרה, הוא זמן מספיק די והותר לרוקן את הכספים בבנק, ואף להבריח את דירת המגורים.
 
לשם כך חוק ההוצל"פ נותן פתרון למצב זה, ובסעיף 7 (ה)נכתב
"לא יוחל בביצוע פסק הדין אלא לאחר המצאת האזהרה כאמור בסעיף קטן (א) ולאחר שעברה התקופה שנקבעה באזהרה, זולת אם ראה רשם ההוצאה לפועל שנסיבות הענין מצדיקות נקיטת הליך לפני כן".
 
כלומר במצב בו קיימת רמת ודאות גבוהה כי החייב ינצל את פרק הזמן שניתן לו ויבריח את נכסיו, ניתן להגיש בקשה  לרשם ההוצל"פ ולבקש כי יבוצע עיקול או פעולה אחר בטרם מסירת האזהרה לחייב.
את הבקשה יש לתמוך בתצהיר מפורט, בו יש להעלות את הסיבות להם נדרש לעשות שימוש בחריג לחוק ולנקוט הליכים בטרם מסירת האזהרה.
רשם ההוצל"פ כאמור לא מאשר בקשות כגון אלה לפי סדר, אלא הוא בוחן את הבקשה לגופה, בודק את טיב ואיכות הראיות שצורפו לבקשה, ונותן החלטה מתאימה.
 
בד"כ לא ניתן בהליך הזה לבצע הליכים אשר מוגדרים  כבלתי הפיכים, ולכן ולשם הדוגמא, יאושר הליך של עיקול בבנק, אך לא יתאפשר לממש את העיקול עד שהחייב יקבל את המסירה ויינתן לו הזכות לעמוד על זכויותיו, וכי ככל ויבוצע הליך של מימוש, ישנה סכנה כי לא יהיה ניתן להשיב את הכספים לחייב ככל ויוכרע כי אין הוא חייב בתיק. דוגמא נוספת, לרוב יאושר הליך של עיקול מיטלטלין, אך לא הוצאת המיטלטלין. ככול ואין מנוס אלא להוציא את המיטלטלין, שמא גם העיקול לא יבטיח את אי הברחתם, יבקש רשם ההוצל"פ ערבויות מתאימות להבטחת הנזקים ככל ויגרמו לחייב שלא ע"פ דין.
 
כותב המאמר נוכח לראות במהלך השנים כי הליך זה כאשר הוא מתבצע בדרך מקצועית ובזמן הנכון, מונע מצב בו מתנהלים הליכי הוצל"פ כנגד חייבים אשר נקלעו לסחרחורת עסקית, ופעלו לייתר את הליכי ההוצל"פ באמצעות הברחת הנכסים.
 
מנגד ידוע כי פעולות של נקיטת הליכים בטרם נמסרה האזהרה גרמו נזקים חמורים לעסקים אשר לא היה להם כל כוונה להבריח את הנכסים ולבסוף התברר כי ההפך הוא הנכון, וכי עמדו להם טענות כנגד התביעה אשר בסופה נדחתה לחלוטין במצבים אלה, נתבעו הזוכים אשר נקטו בצעדים המחמירים בהוצאות ובנזקים שנגרמו לחייבים בשל פעולות אלו.
  
לסיכומם של דברים:
ביצוע עיקול בטרם מסירת אזהרה כאשר יש חשש להברחת נכסים הוא יעיל ומתבקש בנסיבות העניין, אך יש לנקוט אותו במידתיות ובזהירות, שמא יגרמו נזקים, והזוכים בתיק יהפכו לחייבים בעצמם.
ניתן לקרוא עוד ב www.yw-law.co.il
 
הכותב בעלים של משרד עורכי דין יוסף ויצמן ושות' ראש ועדת הוצל"פ במחוז ת"א של לשכת עורכי הדין, ומנהל קליניקת הוצל"פ במכללה האקדמית אונו,  תחומי פעילות המשרד, בתחום האזרחי, ההוצל"פ, מזונות, ודיני שטרות.
 
יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד