פסק דין תקדימי מבית משפט המחוזי קבע, כי גם צד שלישי שנתן שיק ערבון בגין הלוואה כפוף לחוק הערבות וחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ויכול ליהנות מהגנות שהחוק מעניק לערב.
להלן תקציר המקרה.:חברה להלוואות חוץ בנקאיות נתנה הלוואה ללקוח, כבטוחה ניתן שיק של צד ג'. השיק חולל. נפתח תיק הוצל"פ, הוגשה התנגדות. צד ג' (החייב בתיק) טוען כי בקשת הביצוע לא הוגשה לפי כללי חוק הערבות, ויש לאפשר לו לקבל את כל ההגנות ע"פ חוק הערבות, ובכללם הצגת כל הסכמי ההלוואה, והוכחה כי החוב לא נפרע. 
מנגד טען המלווה, כי צד ג' הוא זר לעסקה, ואין לו שום קשר להלוואה עצמה, ומסיבה זו הוא דרש שיק מגורם שאינו קשור להלוואה. וע"כ לא ניתן להחיל את חוק הערבות, וליהנות מההגנות הרבות שיש בו על ערבים לחוב. בית משפט השלום קיבל את טענת המלווה, ופסק שעל צד ג' לשלם את כל החוב, וכי לא עומדת בפניו הגנות ע"פ חוק הערבות.
בית משפט המחוזי ביטל את פסק הדין, וקבע שניתן בשגגה! וכי ע"פ חוק הערבות, גם צד ג' חיצוני להלוואה שנתן ציק ערבון, יכול ליהנות מהגנות ע"פ חוק הערבות. (כהוכחה הוזכר פסק דין "בס") וכיוון שהחברה/המלווה לא עמדה בכללים של חוב הערבות (כגון אי צירוף מסמכי ההלוואה לבקשה לביצוע שטר) ודין התביעה להידחות, וצד ג' לא חייב לשלם בגין השיק שנתן.
עא (מרכז) 4862-01-14 ליעד שטרצר נ' יצחק שלום

כמי שעוסק בתחום אני מאמין שפסק דין זה ישנה את הפסיקה הנהוגה כיום בבתי משפט שלא רואים בצד ג' שנתן בטוחה כערב להלוואה. מנגד אין ספק שזה יכביד על הלווים לקבל הלוואות מחברות חוץ בנקאיות, שלמרות כל הביקורת הם אמורים לקבל בחזרה את הכספים שנתנו ללקוחות.
להורדת פסק הדין המלא : חובתו של צד ג ערב לחוב לפי חוק הערבות.pdf