עורך דין הפסיד את שכרו לאחר שהתברר שללקוח יש תיק בהוצאה לפועל, בו הוטלו עיקולים. שלוש ערכאות הביעו את צערן על המצב, אך לא יכלו להושיע.
 
עו"ד ייצג תובע בתיק נזיקין במשך שש שנים. בסופו של דבר זכה בתביעה אשר ניהל ונפסק לטובת הלקוח סכום משמעותי, בצירוף שכר טירחת עו"ד. דא עקא, לנתבע היו נושים בהוצל"פ שביצעו עיקול אצל המבטחת, אשר לא ידעה כיצד לחלק את הכספים ולשם כך פתחה הליך של טען ביניים בבית משפט השלום. 
בדיון שנערך טען עורך הדין, כי הנתבע חתם לו על המחאת זכות עם קבלת פסק הדין, וכי חברת הביטוח אינה נחשבת כצד ג' של התובע שכן החוב הוא למבוטחת, ולא לנתבע. בית המשפט פסק שהזכות אצל המבטחת ניתנת לעיקול, וכי מרגע קרות אירוע הביטוח, כבר קמה זכות אצל המבטחת אשר ניתנת לעיקול. בסופו של דבר הכספים יחולקו בין נושי הנתבע, ועורך הדין אשר ייצג את הנתבע לא יקבל דבר.
הוגש ערעור לבית משפט המחוזי מרכז, אשר נדון בפני השופט יעקב שיינמן. אף הוא הביע את צערו על התוצאה העגומה בה עורך הדין לא יקבל כל סכום מהתביעה אותה ניהל שנים רבות, אך העיקול גובר על המחאת זכות מאוחרת. הוגש ערעור לבית משפט העליון, אשר נדון בפני השופט אליקים רובינשטיין. הוא אשר דחה את הערעור בגלגול שלישי, ופסק שהתוצאה אשר הגיעו אליה ערכאות קודמות היא הנכונה. במילים אלו נחתם פסק הדין בבית משפט העליון: 
"דומה כי בדין קבעו בתי המשפט הקודמים שגוברים העיקולים אותם הטילו נושיו של המבקש, על המחאת הזכות המאוחרת שנתן המבקש לעורך דינו לאחר מתן פסק הדין בתביעה הנזיקית שהגיש. כיון שסבורני כי בדין נקבע כאמור, לא מצאתי מקום להידרש כעת, בגלגול שלישי, לטענות שהעלו המבקשים, החוזרות למעשה על הטענות שטענו בבתי המשפט הקודמים. 
"אכן, המבקשים עשו כל שלאל ידם כדי לשנות את התוצאה שלפיה לאחר סיום הטיפול בתביעת המבקש, לא יקבל עורך הדין את שכרו על עמלו, דבר שיש להצר עליו כשלעצמו. ואולם, חוששני, כי הדרך שננקטה כדי לעקוף את נושיו של המבקש ולמלט מחזקתם את כספי הפיצויים, אינה הדרך היעילה להבטחת שכרו זה".
את התוצאה החוקית הקשה מדגישה העובדה, שבכל הערכאות השופטים לא רצו להוסיף את הנטל שעל עורך הדין ולא פסקו הוצאות לחובתו, אף על-פי שהפסיד בכל הדיונים שנערכו.
בשולי הדברים ייאמר, כי אני לא בטוח שחתימת המחאת זכות לאחר פסק הדין תוך ידיעה שיש נושים לנתבע, הייתה צעד כשר על-פי כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין. עוד חשוב לציין, כי אם עורך הדין היה פותח במועד תיק הוצל"פ בגין חוב שכר הטרחה, הוא היה מקבל את חלקו היחסי בתשלום פסק הדין לפי סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל.
מסקנת הדברים לחברי הנזיקיסטים: בטרם לוקחים לייצוג תיק נזיקין, יש לבדוק שהחייב אינו חייב בהוצאה לפועל! בכל מקרה יש לבצע המחאת זכות על שכר הטרחה אשר משולם מסכום פסק הדין. יודגש, כי על-פי הפסיקה, המחאת הזכות צריכה להיות מפורטת וספציפית. 

 הכותב בעלים של משרד עורכי דין יוסף ויצמן, ראש וועדת הוצאה לפועל ומרצה במחוז ת"א לשכת עורכי הדין. תחומי פעילות בתחום האזרחי, ההוצל"פ, מזונות, ודיני שטרות.
יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו
מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע
חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו
בלבד.
 הכותב בעלים של משרד עורכי דין יוסף ויצמן, ראש וועדת הוצאה לפועל ומרצה במחוז ת"א לשכת עורכי הדין. תחומי פעילות בתחום האזרחי, ההוצל"פ, מזונות, ודיני שטרות.
 
יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.
 הכותב בעלים של משרד עורכי דין יוסף ויצמן, ראש וועדת הוצאה לפועל ומרצה במחוז ת"א לשכת עורכי הדין. תחומי פעילות בתחום האזרחי, ההוצל"פ, מזונות, ודיני שטרות.
 
יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.