תיקון 43 לחוק ההוצאה לפועל
"רישום חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חוב במרשם החייבים המשתמטים
(תיקון מס' 43) תשע"ד-2014" מאפשר לרשם ההוצאה לפועל על פי
 בקשת זוכה, לרשום את החייב במרשם החייבים המשתמטים בתנאים מסוימים המוזכרים
בסעיף החוק.

חוק זה הוא  חלק ממסקנות
ועדת מאור בראשות כב' השופט עודד מאור מבית משפט השלום בתל אביב שמטרתו היא להרתיע
את החייבים מהשתמטות מתשלום חוב בהוצאה לפועל.

יודגש,  שהרישום במאגר איננו
אוטומטי, ויש צורך בהגשת  בקשה לרשם ההוצאה לפועל  שיבחן על פי שיקול
דעתו האם זו עומדת בהוראות החוק

לדעתי, כוחו של מרשם זה הוא
חזק. יש חייבים שמתחמקים מתשלום החוב, וממשיכים את חייהם כרגיל. רישום במאגר מידע
הפתוח לציבור הרחב יאפשר לפני כל עסקה, שכירות דירה, או כל התקשרות אחרת בדיקת הצד
להתקשרות במאגר המידע, ובמידה ויש רישום נגדו להמנע מביצוע ההתקשרות.

רישום כאמור ימנע מחייבים
משתמטים להמשיך את חייהם כסדרם.

יודגש ויובהר. חייב שאין לו
אפשרות לשלם את החוב, והתייצב לפני רשם הוצאה לפועל ונקבע צו חיוב בתשלומים
בעניינו לא יכלל במאגר. מטרת המאגר היא להרתיע רק חייבים המשתמטים ביודעין
ומזלזלים בהוראות החוק, ולא כאלה שנקבע בעניינם צו חיוב חודשי.. חייבים אלה בדרך
כלל מסתירים רכוש, ואינם ששים להתייצב לחקירה לפני רשם ההוצאה לפועל ועל כן ראוי
לכלול אותם ב"רשימה השחורה" של חייבים  המשתמטים מתשלום החוב למען
יזהרו גם אחרים מהתקשרות עימם..

 

לכן...

תגישו בקשה (בסעד כללי) לרשם
ההוצאה לפועל לכלול את החייב במאגר לאחר שבדקתם שהבקשה עומדת בהוראות החוק.

מזכירות לשכת ההוצאה לפועל תשלח
התראה לחייב שיבוא לשלם את חובו או יתייצב לחקירת יכולת תוך 30 יום. לאחר מכן הוא
ירשם במאגר. (או שישלם..)

 

בהצלחה חברים