תקציר
 מהי המסגרת החוקית להפעלת צעד של עיקול מיטלטלין כנד החייבים?מה מותר לעקל ומה לא? וכיצד נמכרים המיטלטלין האמורים. במאמר זה יסוקר מערכת העיקולים בהוצל"פ.
 
ההגדרה של המושג מיטלטלין הינו "כל נכס שאינו מקרקעין", כלומר כל זכות כל שהיא, שאינה נכס מקרקעין נכנס להגדרה של מיטלטלין, וניתן לבצע כנגדו עיקול.
 
עיקול מיטלטלין הינו פעולה מבצעית וחוקית כנגד הבעלים או כנגד המחזיק בנכס, ומטרתה לשים את היד על אשר בחזקת החייב,  ובכך להגביל את יכולתו להשתמש בנכס, למנוע ממנו את האפשרות להבריח את הנכס, ולאפשר לזוכה – התובע  להיפרע מהנכס בשל החוב המגיע לו מהחייב. ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מיטלטלי החייב ומכירתם או מימושם בדרך אחרת.
 
לאחר שמוגשת הבקשה, רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לעקל את נכסי החייב הניתנים לעיקול כדלקמן:
ככל ומדובר בנכסים שהעברתם מידי החייב או המחזיק בהם לגורם אחר כלשהו טעונה רישום, רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות כי העיקול על הנכס ייעשה בדרך של רישום בלבד במסמכים המתאימים.
משנרשם עיקול על המיטלטלין, העיקול לא יוסר עד שינתן אישור של הזוכה להסרת העיקול, מנגד יכול לעתור החייב לביטול העיקול מסיבות כאלה ואחרות, ולפי החלטה של כב' ראש ההוצל"פ יהיה ניתן לבטל את העיקול.
 
ככל ומעוקלים ניירות או נכסים שאינם מוחשיים בעלי ערך, יש לתעד את דבר הרישום בתיק ההוצל"פ. ובמידה ועוקל כסף מזומן, יש להפקידו בתיק ההוצל"פ .

איזה מיטלטלין לא ניתן לעקל?
חוק ההוצאה לפעל מפרט רשימה של מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול כגון: צורכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו, מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל, כלי מטבח וכלי בית אחרים שמהווים צרכים חיוניים של החייב ושל בני משפחתו הגרים עמו.
זאת ועוד, לא ניתן לעקל תשמישי קדושה של החייב או בני משפחתו הגרים עמו. וכן כלים, מכשירים, מכונות, ומיטלטלין אחרים, וכן בעלי חיים שבלעדיהם אין החייב יכול לקיים מקצועו, משלח ידו או עבודתו שהם מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו, ובלבד שהשווי שלהם אינו עולה על 200 ₪ ואם מדובר במכונות אינו עולה על 500 ₪.
בנוסף, לא ניתן לעקל כלים, מכשירים, מכונות ובעלי חיים השייכים לנכה ונחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו, ולא ניתן לעקל חיות מחמד.
ראוי לציין כי הפטור מעיקול, לא יחול על עיקולים בגין חוב שנתחייב בו החייב ברכישת המיטלטלין שעיקולם נדרש.

כיצד מתבצע העיקול?
כאמור, וככל ורשם ההוצאה לפועל נתן צו עיקול, הצו מסמיך את מנהל לשכת ההוצאה לפועל להיכנס לביתו של החייב, שבהם נמצאים או עשויים להימצא מיטלטלי החייב, ולעקלם.
 
במידה וחושש הזוכה, כי הודעה מקדמת על העיקול תסכל את ביצוע הצו, ניתן להגיש בקשה מנומקת לראש ההוצל"פ ולבקש כי יבוצע עיקול ותפיסה באותו מעמד.
 
לאחר הטלת העיקול רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל ולאחר בקשה של הנושה, להוציא את המטלטלין מבית החייב ולהעבירם לשם מכירתם במחסני ההוצל"פ .. לשם ביצוע העיקול מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי להתגבר על כל התנגדות לביצוע ההליך ואף לפרוץ למבנים לשם ביצוע הצו.
 
ככל ויש חשש שיהיה התנגדות לביצוע הצו, ניתן להיעזר במשטרת ישראל, שתלווה את ביצוע הצו בפועל.
 
מכירה של המיטלטלין
לאחר שעובר 14 יום, מזמן תפיסת המיטלטלין, והחייב לא הסדיר את חובו, רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט על מכירה של המיטלטלין המעוקלים. במידה ומדובר בנכסים שלא ניתן לשמור עליהם 14 יום לצורך מכירתם, כגון ירקות וכד'  רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל למכור אותם מייד (מבלי להמתין 14 יום).
מי שחושב שמכירת המיטלטלין יכולה לפגוע בו שלא כדין, יכול לעתור על השהיית המכירה או ביטולה, ורשם ההוצאה לפועל או בית המשפט רשאים לצוות על השהיית המכירה. צו להשהיית המכירה יפקע תוך 7 ימים, אם המבקש לא הפקיד בידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל עירבון לכיסוי הוצאות שמירת המעוקלים ירידת ערכם ואחסונם.
בתום התקופה האמורה, ימכרו המיטלטלין בדרך של מכרז למרבה במחיר, והפדיון אשר יישאר ממכירת החפצים, בניכוי הוצאות העיקול והתפיסה, יופקד בתיק ההוצל"פ ויעבור ישירות לידי הזוכה.


הכותב בעלים של משרד עורכי דין יוסף ויצמן תחומי פעילות בתחום האזרחי, ההוצל"פ, מזונות, ודיני שטרות. ראש ועדת ההוצל"פ בלשכת עורכי הדין, וכן מרצה במכללה האקדמית אונו בתחום ההוצל"פ.

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.