יפוי כח מתמשך

לפעמים החיים מפתיעים

לא תמיד אנו יכולים לדעת מראש מאורעות אשר יש בהם כדי לשבש את החיים של האדם.

לדוגמא אדם בעל  משפחה, הורים ואחים, וגם בת זוג וילדים. שנקלע לתאונת דרכים קשה, או פציעה אחרת, או סתם התקף לב,  והפך ל”צמח”.

מי ידאג לכל ענייניו?
מי ינהל את רכושו וכספיו?
מי יקבל את ההחלטות הרפואיות לגביו?

משרד עורכי דין ויצמן מתמחה בעריכת ייפוי כח מתמשך, תוך ליווי של הלקוחות ועזרה בקבלת ההחלטות בנושא. 

בהמשך הדף נסביר על מהות ההליך.

ייפוי כוח מתמשך
המצב החדש ל האדם גורם למצבים בלתי אפשריים וחובה לקבל החלטות על ידי בני משפחה קרובים, אך לפעמים פורץ סכסוך בין בת הזוג מחד לבין הוריו ואחריו מאידך, כאשר כל אחד דורש “בלעדיות” על אותו אדם, וברוב המקרים הסכסוך מרמז גם על ויכוח לגבי ירושתו של אדם בעודו עוד בחייו.

אלא שהאדם עדין חי, ויש לקבל החלטות, קריטיות,  בינתיים בית המשפט ימנה בדרך כלל אדם זר שלא קשור למשפחה, לצורך דאגה לענייניו, ואותו אפוטרופוס זר לא מכיר את האדם שמונה לו אפוטרופוס ולא תמיד יוכל לתת מענה נכון לכל הצריכים של בן המשפחה, לרוב הדבר גורם סכסוך והליכים משפטיים רבים.

בדיוק לצורך מצב זה, הממשלה והכנסת התקינה את האפשרות לשלוט במצב ולעשות ייפוי כח מתמשך.

מהו ייפוי כוח מתמשך?
מדובר במסמך משפטי אשר במסגרתו ממנה אדם מישו אחר שהוא בוחר,  לבצע עבורו פעולות או לקבל עבורו החלטות בעניינים שהוגדרו מראש. זאת בשעה שהממנה לא יוכל לבצע זאת בעצמו בגלל נסיבות מסוימות כגון: דמנציה או מוגבלות שכלית.

בעזרת ייפוי כוח מתמשך, כל אדם שחפץ בכך, יכול לדאוג מבעוד מועד למצב עתידי שבו יאבד את כשרותו המשפטית, ולקבוע מראש מי יהיה ידו הארוכה באותה עת, ואף לתת לו מראש הנחיות כלליות בנושאים שונים. למעשה הדבר דומה לצוואה, אך היא לא נועדה להורות איך לחלק את רכושו של המוריש, אלא רק כיצד לנהל את נכסיו בעודו בחיים.

סוגים של ייפוי כוח מתמשך:
ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. תחת קטגוריה זאת נכנסים גם עניינים רפואיים.

יפוי כוח מתמשך בענייני רכוש – מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

האדם הממנה יכול לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך הנחיות למיופה הכוח בדבר קבלת החלטות וביצוע פעולות בשמו וכן יכול להותיר את שיקול הדעת כולו לממונה. במצב בו ישנן הוראות למיופה הכוח עליו למלא אחריהן בדיוק רב, אלא אם כן מדובר בהנחיות בלתי חוקיות, בהנחיות המזיקות למייפה הכוח וכיו”ב.

בשונה מדברים משפטיים אחרים, ייפוי כוח מתמשך יכול להיכנס לתוקף רק ורק אם נחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. עו”ד שבפניו חותמים על מסמך זה מחויב להסביר לממנה את משמעויות המסמך, ולראות שהוא הבין אותו.

על מייפה הכוח לחתום על מסמך זה מרצון חופשי ללא כל השפעה חיצונית, לחץ או כפייה שהופעלו עליו. לאחר מכן, יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי והדבר מהווה תנאי לכניסתו לתוקף.

ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. כמו כן, ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

בנוסף, אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין. לדוג’ אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 5 שנים שלאחריהם הוא אינו בתקוף עוד.

בעזרת ייפוי-כוח מתמשך, אדם יכול לדאוג מבעוד מועד למצב עתידי שבו יאבד את כשרותו המשפטית, ולקבוע מראש מי ישמש כידו הארוכה באותה עת, ואף לתת לו מראש הנחיות כלליות בנושאים שונים. למעשה המנגנון דומה לצוואה, אך היא לא נועדה לשעת לכתו של המצווה לעולמו – אלא לשעת שלילת כשרותו המשפטית כאשר הוא עצמו עודו בחיים.

יפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף או ע”י התנאים לתרחיש זה שעשה מייפה הכוח או עפ”י חוות דעת רפואית על פיה, הממנה אינו כשיר ועד לטפל בעניינים המנויים בייפוי הכוח.

יצוין כי, הממונה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר.