פשיטת רגל

כנראה שרובנו שמענו בחיינו את המונח "פשיטת רגל", אבל מה הוא באמת אומר? פשיטת רגל הוא מונח שנועד לתאר את הליך חדלות הפירעון שחל על יחידים. בהכרזת אדם כפושט רגל הוא בעצם מכריז שסך הכנסותיו לא יכולות לממן ולכלכל את חובותיו, ולכן מבקש הנה מפני נושיו על ידי כניסה להליך זה.

מטרת ההכרזה על פשיטת רגל עבור היחיד, הינה על מנת לעזור לחייב להמשיך בחייו ללא עול כלכלי או חוב שעליו לשלם ואינו יכול. המטרה היא להעלות אותו על מסלול הכלכלה הנכונה ולשלב אותו חזרה במסלול המועסקים. כמו כן, יש בכך גם בכדי להסדיר את כינוס נכסיו של החייב ולבדוק מה מגיע לכל נושה על פי חוק.

להליך פשיטת הרגיל ישנם ארבעה שלבים – בקשה לפשיטת רגל, צו כינוס נכסים, הכרזת פשיטת רגל וצו הפטר. צו הפטר הינו צו שנותן שופט בית המשפט המחוזי על פי החוק, ובעצם "מסיים" את היותו של החייב "פושט רגל" ומחזיר אותו חזרה למסלול הכלכלה הבריאה.