הקמה ופירוק חברות

הקמה ופירוק חברה, בהתאמה, הינו הליך שעושה חברה שרוצה לכונן את מעמדה ככזו, הן מטעמים ביורוקרטים והן מטעמים עסקיים.

על חברה שמוקמת לשלם אגרה שנתית, כך גם על חברה שהפסיקה את עבודתה, ועדיין לא פורקה. לכן, אם הסתיימה פעילות החברה, כדאי לפרק אותה בליווי עורך דין מומחה ולא לשלם אגרות לחינם. באם לא תשלם החברה את האגרה, היא תיחשב כחברה מפרת חוק.

פטור מאגרות ניתן לחברות שהפסיקו פעילות והם בתהליך פירוק מרצון. עבור קבלת הפטור הזה, עליכם להגיש תצהירים ושאר מסמכים שעורך דין מומחה בקיא בהם, ויוכל לסייע בצורה מקצועית, יעילה ומהירה.

בהליך פירוק החברה, מתבצע הליך כינוס נכסים על ידי מפרק מומחה והם מתחלקים בין כל בעלי מניות החברה.