ציטוטים

פש"ר 34348-09-16 קראוס נ'

כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'
לפני כבוד השופטת נועה גרוסמן

מכל מקום, אין לשכוח כי יתרת סכום המזונות שנפסק על ידי בית המשפט לענייני משפחה, דהיינו ההפרש שבין הסכומים שנפסקו לבין אלה שנקצבו בהליך זה, אינו חוב שמתאיין. זכותה של המבקשת לגבות את סכום המזונות הפסוק במלואו נשמרת לאחר ההליך והיא רשאית לנקוט בהליכי הוצל"פ לגביית סכום ההפרש לכשיגיע הליך זה אל סיומו (ראו: המלומד עו"ד יוסף ויצמן בספרו הוצאה לפועל: מעשה והלכה (2016), עמ' 298).

פש"ר 34348-09-16 קראוס נ'

כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'
לפני כבוד השופטת נועה גרוסמן

מכל מקום, אין לשכוח כי יתרת סכום המזונות שנפסק על ידי בית המשפט לענייני משפחה, דהיינו ההפרש שבין הסכומים שנפסקו לבין אלה שנקצבו בהליך זה, אינו חוב שמתאיין. זכותה של המבקשת לגבות את סכום המזונות הפסוק במלואו נשמרת לאחר ההליך והיא רשאית לנקוט בהליכי הוצל"פ לגביית סכום ההפרש לכשיגיע הליך זה אל סיומו (ראו: המלומד עו"ד יוסף ויצמן בספרו הוצאה לפועל: מעשה והלכה (2016), עמ' 298).

פש"ר 34348-09-16 קראוס נ'

כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'
לפני כבוד השופטת נועה גרוסמן

מכל מקום, אין לשכוח כי יתרת סכום המזונות שנפסק על ידי בית המשפט לענייני משפחה, דהיינו ההפרש שבין הסכומים שנפסקו לבין אלה שנקצבו בהליך זה, אינו חוב שמתאיין. זכותה של המבקשת לגבות את סכום המזונות הפסוק במלואו נשמרת לאחר ההליך והיא רשאית לנקוט בהליכי הוצל"פ לגביית סכום ההפרש לכשיגיע הליך זה אל סיומו (ראו: המלומד עו"ד יוסף ויצמן בספרו הוצאה לפועל: מעשה והלכה (2016), עמ' 298).